Author: reneetobey5973
ร้านสกรีนเสื้อ

เคล็ดลับการคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับรูปร่างของนิ้วมือ

เคล็ดการเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับลักษณะของนิ้วข้อที่ 1 วงแหวนที่กว้างและยาวจนเต็มไปถึงปล้องนิ้ว เหมาะกับคนนิ้วผอมยาว

เทคนิคการเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับลักษณะของนิ้วมืออันที่ 2 วงแหวนที่กว้างพร้อมทั้งยาวจะทำให้นิ้วดูมีเนื้อเต็มขึ้นตัดทอนความยาวของนิ้วลง

กลยุทธ์การเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับรูปร่างของนิ้วเทคนิคที่ 3 พึงคัดหัววงแหวนที่เสริมแต่งด้วยเพชรน้ำหนักไม่เยอะนัก

เทคนิคการเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับสัณฐานของนิ้วมืออย่างที่ 4 สำหรับสาวนิ้วอวบอ้วนพึงเลือกเฟ้นแหวนที่มีก้านวงแหวน (บ่าวงแหวน) ที่เรียวงาม

เคล็ดลับการเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับลักษณะของนิ้วมือสิ่งที่ 5 สำหรับหญิงนิ้วอวบอ้วนพึงเลือกคัดเพชรพลอยที่เติมแต่งหัววงแหวนนั้นพึงมีขนาดใหญ่สักนิด พร้อมกับมีรูปทรงในทางยาว ตัวอย่างเช่น รูปไข่ รูปสี่เหลี่ยมยาว รูปหยดน้ำ

เคล็ดลับการคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับรูปร่างของนิ้วอันที่ 6 ถ้าคัดเลือกแหวนตามข้อแนะก็จะทำให้นิ้วพร้อมทั้งมือดูไม่ทึบสั้น เป็นเหตุให้นิ้วดูเรียวยาวงดงามยิ่งขึ้น

เทคนิคการเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับประเภทของนิ้วมือข้อที่ 7 สาวที่มีนิ้วล่ำใหญ่ สมควรเลือกสรรแหวนที่มีหน้ากว้างใหญ่ขนาดกลางๆ เหมือนกันกับดีไซน์ตัวเรือนเรียบๆ เตี้ยๆ

เทคนิคการเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับสัณฐานของนิ้วข้อที่ 8 ธำมรงค์ที่มีหน้ากว้างใหญ่จะเป็นเหตุให้นิ้วมือดูเรียวยาวสวย

เคล็ดลับการคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับลักษณะของนิ้วมือสิ่งที่ 9 สำหรับเพชรพลอยที่เหมาะกับวงแหวนที่มีหน้ากว้างเป็นอัญมณีทรงรูปไข่

เคล็ดการคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับรูปร่างของนิ้วอันที่ 10 เกี่ยวกับคนมือสั้นหรือไม่ก็นิ้วสั้นพึงหลีกเลี่ยงวงแหวนที่มีรูปร่างรูปสี่เหลี่ยม

กลยุทธ์การเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับสัณฐานของนิ้วข้อที่ 11 สมควรคัดรูปหัวใจพร้อมด้วยมีปริมาตรใหญ่พอควร

กลยุทธ์การคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับลักษณะของนิ้วมือข้อที่ 12 บ่าแหวนไม่ควรจะเพิ่มก้านเล็กๆหรือไม่ก็ทำรูปร่างหนาใหญ่เด็ดขาด

Add a comment