Author: reneetobey5973
ร้านสกรีนเสื้อ

กลยุทธ์การเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับสัณฐานของนิ้ว

ร้านสกรีนเสื้อเทคนิคการเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับรูปพรรณของนิ้วมืออย่างที่ 1 แหวนที่กว้างพร้อมด้วยยาวจนเต็มไปถึงปล้องนิ้ว เหมาะกับคนนิ้วผอมยาว

เคล็ดการเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับประเภทของนิ้วมือสิ่งที่ 2 แหวนที่กว้างกับยาวจะเป็นเหตุให้นิ้วดูมีเนื้อเต็มขึ้นลดความยาวของนิ้วลง

เคล็ดลับการเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับประเภทของนิ้วมือสิ่งที่ 3 ควรจะเลือกหัววงแหวนที่ประดับด้วยเพชรน้ำหนักไม่เยอะนัก

เทคนิคการเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับรูปพรรณของนิ้วสิ่งที่ 4 สำหรับผู้หญิงนิ้วอวบสมควรคัดแหวนที่มีก้านวงแหวน (บ่าแหวน) ที่เรียวงดงาม

เคล็ดลับการเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับลักษณะของนิ้วมืออันที่ 5 สำหรับผู้หญิงนิ้วอวบอ้วนควรจะคัดเลือกอัญมณีที่ตกแต่งหัววงแหวนนั้นควรมีขนาดใหญ่สักนิด พร้อมกับมีสัดส่วนในทางยาว ยกตัวอย่างเช่น รูปไข่ รูปสี่เหลี่ยมยาว รูปหยาดน้ำ

เคล็ดลับการเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับรูปพรรณของนิ้วอันที่ 6 ถ้าหากเลือกเฟ้นแหวนตามข้อเสนอแนะก็จะทำให้นิ้วกับมือดูไม่ทึบสั้น ทำให้นิ้วดูเรียวยาวงดงามมากขึ้น

กลยุทธ์การเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับลักษณะของนิ้วมืออย่างที่ 7 สาวที่มีนิ้วอ้วนใหญ่ พึงจะเลือกแหวนที่มีหน้ากว้างใหญ่ขนาดกลางๆ เหมือนกันพร้อมด้วยดีไซน์ตัวเรือนเรียบ เตี้ยๆ

เทคนิคการเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับรูปพรรณของนิ้วสิ่งที่ 8 แหวนที่มีหน้ากว้างใหญ่จะทำให้นิ้วมือดูเรียวยาวสละสลวย

เทคนิคการเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับรูปพรรณของนิ้วอย่างที่ 9 สำหรับอัญมณีที่เหมาะกับวงแหวนที่มีหน้ากว้างคือเพชรพลอยทรงรูปไข่

กลยุทธ์การเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับลักษณะของนิ้วมืออันที่ 10 เกี่ยวกับบุคคลมือสั้นหรือนิ้วสั้นควรเลี่ยงธำมรงค์ที่มีรูปทรงรูปสี่เหลี่ยม

เคล็ดการเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับรูปพรรณของนิ้วมืออย่างที่ 11 พึงเลือกเฟ้นรูปหัวใจและมีสัดส่วนใหญ่พอเหมาะ

กลยุทธ์การเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับรูปร่างของนิ้วมืออย่างที่ 12 บ่าธำมรงค์ไม่สมควรเสริมก้านเล็กๆหรือไม่ก็ทำรูปทรงหนาใหญ่เด็ดขาด

Add a comment