Author: reneetobey5973
ร้านสกรีนเสื้อ

เคล็ดการเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับรูปพรรณของนิ้วมือ

ร้านสกรีนเสื้อเคล็ดลับการคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับรูปพรรณของนิ้วข้อที่ 1 วงแหวนที่กว้างพร้อมกับยาวจนเต็มไปถึงข้อนิ้ว เหมาะกับคนนิ้วผอมยาว

กลยุทธ์การคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับรูปพรรณของนิ้วมืออันที่ 2 แหวนที่กว้างพร้อมด้วยยาวจะทำให้นิ้วดูมีเนื้อเต็มขึ้นลดความยาวของนิ้วลง

กลยุทธ์การคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับสัณฐานของนิ้วอันที่ 3 สมควรเลือกหัววงแหวนที่ประดับด้วยเพชรความหนักเบาไม่สูงมากนัก

เคล็ดลับการคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับรูปร่างของนิ้วเทคนิคที่ 4 สำหรับผู้หญิงนิ้วอวบอ้วนพึงเลือกแหวนที่มีก้านวงแหวน (บ่าแหวน) ที่เรียวงาม

เคล็ดลับการเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับรูปพรรณของนิ้วเทคนิคที่ 5 สำหรับผู้หญิงนิ้วอวบพึงจะเลือกเฟ้นอัญมณีที่ตกแต่งหัววงแหวนนั้นควรจะมีขนาดใหญ่สักนิดสักหน่อย พร้อมด้วยมีสัณฐานในทางยาว ได้แก่ รูปไข่ สี่เหลี่ยมยาว รูปหยาดน้ำ

เคล็ดการเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับรูปพรรณของนิ้วมือข้อที่ 6 หากเลือกสรรแหวนตามข้อแนะนำก็จะทำให้นิ้วพร้อมด้วยมือดูไม่ทึบสั้น เป็นเหตุให้นิ้วดูเรียวงดงามยิ่งขึ้น

เทคนิคการเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับสัณฐานของนิ้วประการที่ 7 ผู้หญิงที่มีนิ้วอ้วนใหญ่ พึงเลือกคัดแหวนที่มีหน้ากว้างใหญ่ขนาดกลางๆ เช่นเดียวกันกับดีไซน์ตัวเรือนเรียบๆ เตี้ยๆ

เทคนิคการเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับรูปร่างของนิ้วอันที่ 8 วงแหวนที่มีหน้ากว้างใหญ่จะทำให้นิ้วมือดูเรียวสวย

เคล็ดการเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับลักษณะของนิ้วสิ่งที่ 9 สำหรับอัญมณีที่เหมาะสมกับแหวนที่มีหน้ากว้างคืออัญมณีทรงรูปไข่

กลยุทธ์การเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับลักษณะของนิ้วประการที่ 10 เนื่องด้วยบุคคลมือสั้นหรือนิ้วสั้นพึงจะหลีกหนีวงแหวนที่มีทรวดทรงสี่เหลี่ยม

เคล็ดลับการเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับลักษณะของนิ้วมือสิ่งที่ 11 ควรเลือกสรรรูปหัวใจพร้อมกับมีสัดส่วนใหญ่เหมาะสม

กลยุทธ์การคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับประเภทของนิ้วมือข้อที่ 12 บ่าวงแหวนไม่พึงเสริมก้านเล็กๆหรือทำทรงหนาใหญ่เป็นอันขาด

Add a comment